Ara
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 2 (2019) Dijital Savunuculuk Örneği Olarak “Özgecan Yasası” Change.Org İmza Kampanyası
Melike Aktaş, Ebru Akçay
Öz PDF
 
Cilt 7, Sayı 2 (2020) MEDYA ARKEOLOJİSİ: DİSİPLİNE EDİLMEMİŞ BİR DİSİPLİNİ TARTIŞMAK
İlker Erdoğan
Öz PDF
 
Cilt 4, Sayı 2 (2017) Oyun Çalışmalarında Dijital Anlatı ile Oyun Biçimi Karşıtlığı Ekseninde Süren Tartışmalara Farklı Bir Bakış
Yavuz Demirbaş
Öz PDF
 
Cilt 5, Sayı 2 (2018) Gazeteci Emeğinin Dönüşümü ve Güvencesizleşme: Türkiyeli Dijital Haber Odalarının Serbest Muhabirleri Üzerine Bir Çalışma
Sarphan Uzunoğlu
Öz PDF
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017) Diyakronik Medya Etnografisi: Toplumsal Değişimden Fiili Toplumsal Değişimlere
John Postill
Öz
 
Cilt 5, Sayı 1 (2018) Video Oyunlarında Zaman ve Mekân: Bir Taslak
Umut Yener Kara
Öz PDF
 
Cilt 6, Sayı 2 (2019) 2019 Yerel Seçimlerinde Adayların Twitter Kullanımı
Barış Yetkin
Öz PDF
 
Cilt 6, Sayı 2 (2019) Sosyal Medyada İdeolojik Bir Mücadele Aracı Olarak Politik Doğruculuk
Zeynep Merve Şıvgın
Öz PDF
 
Cilt 6, Sayı 2 (2019) Yeni Medya İmkânlarıyla Neoliberal Dünyada Seyahat ve Çalışma: Workaway Turizmi ve Gönüllü Emek
Gamze Toksoy
Öz PDF
 
Cilt 5, Sayı 1 (2018) François Laruelle ve (Standart Olmayan) İletişim
Philippe Theophanidis
Öz
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017) Uzun Süreli Etnografinin Önemi Üzerine ve Postill’e Bir Yanıt
Ece Algan
Öz
 
Cilt 7, Sayı 2 (2020) SOSYAL MEDYA EKSENLİ İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI: KONULAR, KURAMLAR, YÖNTEMLER
Nurcan Törenli, Zafer Kıyan
Öz PDF
 
Cilt 6, Sayı 2 (2019) Sosyal Medya Ünlüleri Üzerine Bir İnceleme: Türkiye’de Twitter Mikro Ünlüsü Olmak
Songül Özdemir
Öz PDF
 
Cilt 6, Sayı 1 (2019) Türkiye’de Lisans Düzeyindeki Yeni Medya Eğitimi ve Sektör Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme
Zeynep Özarslan
Öz PDF
 
Cilt 6, Sayı 1 (2019) Popülist Liderlerinin Başarısına Medya Sistemleri Perspektifinden Bir Bakış: Birleşik Krallık, Hollanda ve Türkiye Karşılaştırması
Emre Erdoğan, Tuğçe Erçetin
Öz PDF
 
Cilt 7, Sayı 1 (2020) “ESKİ” VE “YENİ” TÜRKİYE ARASINDA ÖZAL NOSTALJİSİ
Kadir Dede, Elifcan Çoruk
Öz PDF
 
Cilt 6, Sayı 2 (2019) Türkiye’de Yapılan Facebook Araştırmalarına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme
Selver Dikkol, Halil Çakır, Nevin Uzel, Onur Aytaç
Öz PDF
 
Toplam 17 ögeden 1 - 17 arası