Ara
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Varoluşsal Bir Çaba Olarak Fotoğraf Yoluyla Kendini Gerçekleştirme: Nan Goldin Örneği
Şahinde Akkaya
Öz PDF
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015) Göç Çalışmalarında Katılımcı Fotoğraf Görüşmesi Yönteminin İmkan ve Sınırlılıkları
Faime Alpagu
Öz
 
Cilt 6, Sayı 2 (2019) Otoetnografik Yaklaşımda Fotoğrafın Yeri ve Yöntemi Üzerine: Pia Arke’nin Çifte Kimliği
Ozan Yavuz
Öz PDF
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015) Mahremiyet, Melankoli ve İktidar Bağlamında Antoine D'Agata
Şahinde Akkaya
Öz PDF
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014) Aile Fotoğrafları: Aile Belleğinin Kurgulanmasında Fotoğrafın Rolünü Etnografik Yöntemle İncelemek
Şahika Erkonan
Öz PDF
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) Stereoscopic Fotoğrafın Üretim Süreci ve Günümüzdeki Uygulamasına Bir Örnek: “Ayağıma Gelen Tarih” Projesi
Evren Sertalp
Öz PDF
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası