Cilt 6, Sayı 2 (2019)

Medya ve Katılım

Oğuzhan Taş & Emre Canpolat

Tema Editörlerinden

Tema Editörlerinden

Oğuzhan Taş, Emre Canpolat

Makaleler (Tema)

Yeni Medya İmkânlarıyla Neoliberal Dünyada Seyahat ve Çalışma: Workaway Turizmi ve Gönüllü Emek

Gamze Toksoy

Dijital Savunuculuk Örneği Olarak “Özgecan Yasası” Change.Org İmza Kampanyası

Melike Aktaş, Ebru Akçay

Telefonda Takılmak: Boş Zaman, Hegemonya ve Gençlik Kültürü

Selda Tunç Subaşi

Sosyal Medyada İdeolojik Bir Mücadele Aracı Olarak Politik Doğruculuk

Zeynep Merve Şıvgın

2019 Yerel Seçimlerinde Adayların Twitter Kullanımı

Barış Yetkin

Sosyal Medya Ünlüleri Üzerine Bir İnceleme: Türkiye’de Twitter Mikro Ünlüsü Olmak

Songül Özdemir

Türkiye’de Yapılan Facebook Araştırmalarına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme

Selver Dikkol, Halil Çakır, Nevin Uzel, Onur Aytaç

Makaleler

Savaş ve Görselleşen Savaş Arasındaki İkilem: WPP’nin Ödüllendirdiği Savaş Fotoğrafları Üzerine Bir Analiz

Onur Dursun, Filiz Yıldız, Serkan Bulut

Otoetnografik Yaklaşımda Fotoğrafın Yeri ve Yöntemi Üzerine: Pia Arke’nin Çifte Kimliği

Ozan Yavuz

Manipüle Edilmiş Enformasyonel Bir Vitrin ve Popülist Bir Enformasyon Alanı Olarak Twitter

Tirşe Erbaysal Filibeli, Orhan Şener

Söyleşiler

Katılım, Demokrasi ve 21. Yüzyıl İçin Radikal İlerici Bir Ütopya Yaratmak: Nico Carpentier’le Söyleşi

Derya Yüksek, Nico Carpentier

Paolo Gerbaudo'yla Dijital Partiler Üzerine Söyleşi: Hiper Liderler Çağı ve Start-Up Partileri

Sarphan Uzunoğlu

Kitap Eleştirileri

Siyasi Lider Söylemlerinde Demokrasi Çıkmazı: “Seçimlik Demokrasi”

Feride Aydemir

Medya Alanı ve Haberciliğin Habitusunun “Ontolojik Suç Ortaklığı”

Cihad Özsöz