Cilt 6, Sayı 1 (2019)

Popülizm ve Medya

Tezcan Durna ve Burak Özçetin

Editörlerden

Editörlerden

Mutlu Binark, Emek Çaylı Rahte, Emre Canpolat

Tema Editörlerinden

Tema Editörlerinden

Tezcan Durna, Burak Özçetin

Makaleler (Tema)

Otoritaryen Popülizm ve Amerikan Ajitatörünün Yeni Portresi: Nicholas J. Fuentes

Tuğba Taş

Popülist Liderlerinin Başarısına Medya Sistemleri Perspektifinden Bir Bakış: Birleşik Krallık, Hollanda ve Türkiye Karşılaştırması

Emre Erdoğan, Tuğçe Erçetin

Popülist Söylemin Perde Arkası: 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’a Dair Değerlendirmeler

Yıldız Derya Birincioğlu

Demokrasi, Popülizm ve Yok Olan Doğa

Uğur Baloğlu

Makaleler

Gökdelen’in Beton Duvarları Altında Modernist Mimari Ütopyanın Çöküşü

Sinem Şahin Yeşil

Türkiye’de Lisans Düzeyindeki Yeni Medya Eğitimi ve Sektör Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme

Zeynep Özarslan

Konum Tabanlı Mobil Oyunlarda Oyun Emeğinin Metalaşması ve Hibrit Mekânın Toplumsal Üretimi

Cemile Tokgöz Şahoğlu

Değiniler

Hindistan'da Modi'nin Teknolojik Popülizminin Yükselişi

Ali Zain

Bir Mekân Olarak ‘Taşra Üniversitesi’ ve Sosyolojinin Taşrası: Eleştirel Bir Deneyim Analizi

İlknur Meşe

Bilimsel İletişim ve Literatür Kullanım Kültürü: Literatür Eskimesi Üzerinden Bir Değerlendirme

Haydar Yalçın

Kitap Eleştirileri

Flanöz: Şehri Adımlayan Kadınlar ve Yürümenin Dönüştürücülüğü Üzerine

Burcu Şenel

Kültür, Yaratıcılık ve Endüstri Gerilimleri Arasında Dijital Oyunlar

Serra Sezgin

Kitap Takdimi

Bir Kavramın İzini Sürme Çabası: “Popülizm Nedir?”

Mehmet Ertan

Otoriterizmin Yüzleri: Popülizm ve Faşizm

Burak Gökalp

Yüksek Teknoloji Çağında Gözetimi Yeniden Düşünmek

Şule Karataş Özaydın

Söyleşiler

Ruth Wodak ile Korku Siyaseti Üzerine Söyleşi: Avrupa'da Pragmatizm ve Sağ Kanat Popülizm

Tezcan Durna, Gökçe Özsu