Cilt 5, Sayı 2 (2018)

Yaratıcı Endüstriler ve Yaratıcı Emek

Tema editörleri:

Ergin Bulut, Serhat Kaymas, Mutlu Binark

Editörlerden

Editörlerden

Mutlu Binark, Emek Çaylı Rahte, Emre Canpolat

Tema Editörlerinden

Tema Editörlerinden

Ergin Bulut, Serhat Kaymas, Mutlu Binark

Makaleler (Tema)

Yaratıcı Endüstrilerin Aşkınsal Alanda Görünümü: Yaratıcı Endüstrilerin Yaşam Dünyasının Sömürgeleştirilmesine Etkisi

Onur Dursun

Türkiye'de Yaratıcı Emek

Erman M. Demir

Gazeteci Emeğinin Dönüşümü ve Güvencesizleşme: Türkiyeli Dijital Haber Odalarının Serbest Muhabirleri Üzerine Bir Çalışma

Sarphan Uzunoğlu

Türkiye’de Mimarlığın Emek Süreçlerini Yeniden Tartışmak

Gülşah Aykaç, Esra Sert

Türkiye’de Dijital Oyun Endüstrisi ve Oyun Geliştiriciler: Problemler ve Olanaklar

Serra Sezgin

Güney Afrika’da Yaratıcı Endüstrilerin Kalkınmaya Katkıları ve Yeniden Ürettikleri Eşitsizlikler

Kardelen Erkmen, Büşra Arı

Söyleşiler

Dal Yong Jin ile Söyleşi: Yaratıcı Endüstriler ve Güney Kore

Mutlu Binark

Safiya Noble ile Söyleşi: Tahakküm Algoritmaları, Toplumsal Cinsiyet ve Irk

Ergin Bulut

Brooke Erin Duffy ile Söyleşi: Yaratıcı Endüstrilerde Aşk ve Tutkulu Emek

Ergin Bulut

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırmacısı Dr. Erman M. Demir ile Söyleşi

Serhat Kaymas

Makaleler

Yaratıcı Uzamlar ya da “Psikocoğrafya” Kavramı Odağında Mekânın Yeniden Üretimi

Hüseyin Köse

Mobil Flört Uygulaması Wapa Hakkında Bir Netnografi Çalışması

Bilge Narin

Post- Truth Döneminde Kriz İletişimini Yeniden Yorumlamak

Serdar Tunçer

Kent, Kimlik ve Sanat: Anafartalar Çarşısı ve Kamusal Sanat Üzerine Bir İnceleme

Özge Güven Akdoğan

“Göçmen İstekleri” Yaklaşımı Işığında Beykoz, Karasu Mahallesi’ndeki Refakatsiz Afgan Göçmen Çocukların Yaşamlarını Sürdürme Mücadeleleri

Nihan Bozok, Mehmet Bozok

Kitap Eleştirileri

Bir İstisnadan Kurala: Freelance Gazetecilik

Adem Yeşilyurt