Cilt 5, Sayı 2 (2018)

Yaratıcı Endüstriler ve Yaratıcı Emek

Tema editörleri:

Ergin Bulut, Serhat Kaymas, Mutlu Binark

Editörlerden

M B
E Ç
E C

Editörlerden

Mutlu Binark, Emek Çaylı Rahte, Emre Canpolat

Tema Editörlerinden

E B
S K
M B

Tema Editörlerinden

Ergin Bulut, Serhat Kaymas, Mutlu Binark

Makaleler (Tema)

O D

Yaratıcı Endüstrilerin Aşkınsal Alanda Görünümü: Yaratıcı Endüstrilerin Yaşam Dünyasının Sömürgeleştirilmesine Etkisi

Onur Dursun
E D

Türkiye'de Yaratıcı Emek

Erman M. Demir
S U

Gazeteci Emeğinin Dönüşümü ve Güvencesizleşme: Türkiyeli Dijital Haber Odalarının Serbest Muhabirleri Üzerine Bir Çalışma

Sarphan Uzunoğlu
G A
E S

Türkiye’de Mimarlığın Emek Süreçlerini Yeniden Tartışmak

Gülşah Aykaç, Esra Sert
S S

Türkiye’de Dijital Oyun Endüstrisi ve Oyun Geliştiriciler: Problemler ve Olanaklar

Serra Sezgin
K E
B A

Güney Afrika’da Yaratıcı Endüstrilerin Kalkınmaya Katkıları ve Yeniden Ürettikleri Eşitsizlikler

Kardelen Erkmen, Büşra Arı

Söyleşiler

M B

Dal Yong Jin ile Söyleşi: Yaratıcı Endüstriler ve Güney Kore

Mutlu Binark
E B

Safiya Noble ile Söyleşi: Tahakküm Algoritmaları, Toplumsal Cinsiyet ve Irk

Ergin Bulut
E B

Brooke Erin Duffy ile Söyleşi: Yaratıcı Endüstrilerde Aşk ve Tutkulu Emek

Ergin Bulut
S K

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırmacısı Dr. Erman M. Demir ile Söyleşi

Serhat Kaymas

Makaleler

H K

Yaratıcı Uzamlar ya da “Psikocoğrafya” Kavramı Odağında Mekânın Yeniden Üretimi

Hüseyin Köse
B N

Mobil Flört Uygulaması Wapa Hakkında Bir Netnografi Çalışması

Bilge Narin
S T

Post- Truth Döneminde Kriz İletişimini Yeniden Yorumlamak

Serdar Tunçer
Ö G

Kent, Kimlik ve Sanat: Anafartalar Çarşısı ve Kamusal Sanat Üzerine Bir İnceleme

Özge Güven Akdoğan
N B
M B

“Göçmen İstekleri” Yaklaşımı Işığında Beykoz, Karasu Mahallesi’ndeki Refakatsiz Afgan Göçmen Çocukların Yaşamlarını Sürdürme Mücadeleleri

Nihan Bozok, Mehmet Bozok

Kitap Eleştirileri

A Y

Bir İstisnadan Kurala: Freelance Gazetecilik

Adem Yeşilyurt