Cilt 5, Sayı 1 (2018)

İletişim Felsefesi

Tema Editörleri:

Burcu Canar & Briankle G. Chang

Editörlerden

M B
E Ç
H G

Editörden

Mutlu Binark, Emek Çaylı Rahte, Hatice Şule Gelibolu

Tema Editörlerinden

B C
B C

İletişim Felsefesi Üzerine

Burcu Canar, Briankle G. Chang

Makaleler (Tema)

G B

Yankı: Veya Sözcüklerin Kökeni Üzerine

Garnet C. Butchart
P T

François Laruelle ve (Standart Olmayan) İletişim

Philippe Theophanidis
U K

Video Oyunlarında Zaman ve Mekân: Bir Taslak

Umut Yener Kara
Ç Ü

Retorikte Alan Temelli Dönüş ve Katılımcı Eleştirel Retorik

Çiğdem Yasemin Ünlü
A Y

Dan Pagis'in Şiirinde Bir İletişim Aracı Olarak Sessizlik

Arus Yumul

Değiniler

T D

Yürümek Politik Bir İştir

Tezcan Durna
M B

Film Endüstrisinin ve Sinema Kültürünün Gelişmesinde Busan Film Komisyonu’nun Rolü

Mutlu Binark

Kitap Eleştirileri

S L

Tek-Boyutlu Kendiliğin Boşluğu: Byung-Chul Han'dan Ötekinin Kovuluşu

Srinivas Lankala
G Ö

Teknolojik Determinizm ve Eleştirisi Arasında Platformlarla Yönetilmek

Gökçe Özsu

Söyleşiler

B C
B C

Ronald C. Arnett'le Söyleşi: Edebiyatın Bir Formu Olarak İletişim Felsefesi

Burcu Canar, Briankle G. Chang
B C
B C

Johan Siebers'la Söyleşi: Yaşamak İçin Bir Felsefe

Burcu Canar, Briankle G. Chang