Cilt 4, Sayı 1 (2017)

Etnografi

Tema Editörleri:

Emek Çaylı Rahte, Hakan Ergül

Tema Editörlerinden

E Ç
H E

Etnografik Düşün

Emek Çaylı Rahte, Hakan Ergül

Söyleşiler

H E

Tim Ingold'la Söyleşi

Hakan Ergül
E Ç

Daniel Miller'la Söyleşi

Emek Çaylı Rahte

Açılış Makalesi

J P

Diyakronik Medya Etnografisi: Toplumsal Değişimden Fiili Toplumsal Değişimlere

John Postill

Yorum

E A

Uzun Süreli Etnografinin Önemi Üzerine ve Postill’e Bir Yanıt

Ece Algan

Makaleler (Tema)

B Z

Alevi-Olmayan Bir Araştırmacı Olarak Alevilik Üzerine Çalışmak: Göç-Mekânda Ama Evde Çok-Alanlı Etnografi

Besim Can Zırh
L B

Yarım Kalmış Gelecekler: Güney Afrika'da Enformel Bir Yerleşim Biriminde Altyapı ve Özlemler Üzerine Etnografik Düşünceler

Laurin Baumgardt
Ç C
Z Ö
N O

Zamanın İzinde Kenti Deneyimlemek: Kent ve Bellek Üzerine Oto-Etnografik Bakışlar

Çağdaş Ceyhan, Züleyha Özbaş Anbarlı, Nalan Ova
E B

Çoklu Türler Etnografisi: Yüz Yüze Bir Araştırma İmkânı Üzerine Düşünceler

Ezgi Burgan
O M

Chicago Sosyoloji Okulu’nun Etnografik Mirasını Yeniden Okumak: Dijital Etnografi Çağında Sembolik Etkileşimcilik

Oya Morva
B C

Gündelik Hayat, İktidar İlişkileri ve Etik Kodların Kesişiminde Etnografik Araştırma

Başak Can

Değiniler

T I

Bu Kadar Etnografi Yeter!

Tim Ingold
T A

Sosyal Antropolojide Yöntem ve Etik Sorunu: "Klasik Etnografiden Diyalojik Etnografiye Doğru"

Tayfun Atay
A K

Nitel Düşünce ve Etnografi: Etnografik Yönteme Düşünsel Bir Yaklaşım

Asker Kartarı

Makaleler

B C

Tahminlerden Geriye Kalanlar Üzerine: Akademide İletişim Felsefesini Aramak

Burcu Canar
O Ç

Mekân ve Kolektif Bellek: Sivas Katliamı ve Madımak Oteli

Ozan Çavdar

Kitap Takdimi

Z N
R H

‘Etnografik Hikâyeler’in Hikâyesi ve Ötesi: Alan Deneyimini Paylaşmak Üzerine Bazı İlave Düşünceler

Z. Nilüfer Nahya, Rabia Harmanşah

Kitap Eleştirileri

A B

Oyunbozan Feminist: Sara Ahmed

Aksu Bora
M B

Kırsal Çin'de Sosyal Medya Kullanımı: Ağlaşmış Bireysellikler ve Ahlaki Çerçevelerin Yeniden İnşaası Arasındaki Gergin Hat

Mutlu Binark
C O

İmgeleri Okumak: Etnografi ve Sanat

Cem Koray Olgun

Etkinlik Değerlendirmeleri

E U
G O

Utopia’nın 500. Yılında Politika ile Arzunun Kesiştiği Yer: Ütopyalar – III. Siyasal Psikoloji Konferansı’nın Ardından

Emel Uzun Avcı, Göze Orhon