Arap Baharı Sonrası Avrupa Birliği’nin Göç Politikalarının Kısa Bir Değerlendirmesi
Bezen Balamir Coşkun

Öz

Bu çalışmada Arap Baharı sonrası artarak devam eden ve özellikle Avrupa ülkelerini hedef alan göç hareketleri ve bu hareketlerin Avrupa Birliği (AB) mülteci ve göçmen politikalarını nasıl etkilediği tartışılacaktır. Bu tartışmanın odağı AB’nin insani güvenlik yaklaşımı ile Birlik sınırlarından giriş yapmaya çalışan ve 2011 yılından beri sayıları giderek artan kaçak göçmenleri durdurmaya yönelik çabalarının çelişen yönleri olacaktır. AB’nin bu çelişkileri aşabilmek ve daha da önemlisi hem AB vatandaşlarının hem de yasal olmayan yollarla AB ülkelerine sığınmaya çabalayan göçmenlerin/mültecilerin hak ve güvenliklerini koruyabilmek için aldığı tedbirler ele alınacaktır.

Anahtar Terimler

AB; göç politikaları; düzensiz göç; Arap Baharı; insani güvenlik
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2015.1.4159

Kaynakça

th Annual Report on Immigration and Asylum. (2014a) Brussels; European Commission, {SWD (2014) 165 final}, 22.5.2014 COM (2014) 288 final.

A Secure Europe in A Better World: European Security Strategy (2003), Brussels: European Commission, 12 June.

A Common European Asylum System. (2013a) Brussels: European Commission Memo 13/532, 12 June

A Human Security Doctrine for Europe. (2004) The Barcelona Report of the Study Group on Europe’s Security Capabilities Presented to EU High Representative for Common Foreign and Security Policy Javier Solana, Barcelona, 15 September.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, The European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on The Global Approach to Migration and Mobility. (2011) Brussels: European Commission (SEC (2011) 1353 final), COM (2011) 743 final.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament and the Council on the work of the Task Force Mediterranean. (2013b) Brussels: European Commission (COM (2013) 869 final.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on EU Return Policy. (2014b), Brussels: European Commission, 28.3.2014 COM (2014) 199 final.

Council Directive on the Conditions of Entry and Residence of Third-country Nationals for the Purposes of Highly Qualified Employment. (2009) Brussels: European Council 2009/50/EC.

Directive of the European Parliament and of the Council on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and Protecting its Victims. (2011) Brussels: European Parliament and European Council, 2011/36/EU.

Düvel, Franck and Vollmer, Bastian (2011). Improving EU and US Immigration Systems’ Capacity for Responding to Global Challenges: Learning from Experiences, Background Paper, Oxford: University of Oxford Centre on Migration, Policy, and Security.

European Commission of Humanitarian Aid Fact Sheet: Syria Crisis. (2014), Brussels: European Commission, 4 June.

FRONTEX, Migratory Routes Map. (2014) Accessed 27 March 2015, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map,

FRONTEX, Western African Route. (2015) Accessed 27 March 2015, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-african-route

FRONTEX, Eastern Mediterranean Route. (2015) Accessed 27 March 2015, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/eastern-mediterranean-route

FRONTEX, Central Mediterranean Route. (2015) Accessed 27 March 2015, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/central-mediterranean-route

FRONTEX, Western Mediterranean Route. (2015) Accessed 27 March 2015, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-mediterranean-route

FRONTEX Annual Risk Report. (2014) Accessed 27 March 2015, http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2014.pdf

Huysmans, Jeff (2000). The European Union and the Securitization of Migration. Journal of Common Market Studies, 38(5), 751-777.

Huysmans, Jeff (2006). The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU. London: Routledge

Kaldor, M. et al. (2007). Human Security: A New Strategic Narrative for Europe. International Affairs, 83 (2), 273-288.

Migrants Smuggled by Sea to the EU: Facts, Laws and Policy Options. (2013) Brussels: Migration Policy Center.

Park, Jeanne (2015). Europe’s Migration Crisis, New York: Council of Foreign Relations.

Pinyol-Jimenez, Gemma (2012). The Migration-Security Nexus in Short: Instruments and Actions in the European Union, Amsterdam Law Forum, 4(1), 36-57.

Tassinari, Fabrizio and Lucht, Hans (2015). Fortress Europe: Behind the Continent’s Migrant Crisis. Foreign Affairs, April 29.

Todeschini, Vito (2012). The Externationalisation of Migrant Control: An Assessment of the European Union’s Policy in the Light of The Charter of Fundamental Rights, Proceedings of MRU Student Conference on Migration, Human Rights and Security in Europe. London: UCL.