Tema Editörlerinden
Funda Şenol Cantek, Göze Orhon