Hafıza Merkezi'yle Söyleşi
Göze Orhon

Öz

Hafıza Merkezi Türkiye’deki insan hakları mücadelesine, geçmişteki ağır insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçlarla yüzleşirken, dünya örneklerinden faydalanarak ve geçiş dönemi adaleti perspektifinden bakarak katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Çalışmalarında geçiş dönemi adaleti süreç ve mekanizmaları için zemin hazırlayarak Türkiye’nin demokratikleşmesine ve toplumsal barışın tesis edilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor”