Vakitler Tenha, Şafak Kusursuz, Yıl 1943'ken
Meral Akbaş
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2014.2.326336

Kaynakça

Arif, A. (2004). Otuzüç Kurşun. Hasretinden Prangalar Eskittim içinde, İstanbul: Everest.

Neyzi, L. (1999). İstanbul’da Hatırlamak ve Unutmak: Birey, Bellek ve Aidiyet. İstanbul:

Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Özgen, N. (2003). Van-Özalp ve 33 Kurşun Olayı: Toplumsal hafızanın hatırlama ve unutma

biçimleri. İstanbul: Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı.

Özyürek E. (2001). Hatırladıklarıyla ve unuttuklarıyla Türkiye’nin toplumsal hafızası.

İstanbul: İletişim.

Thompson, E. P. (2004). İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. İstanbul: Birikim.