Kadın Tarihinde İlişkiler ve Kişiler: Feminist Tarihçi Leonore Davidoff'dan Kardeş İlişkileri Üzerine Ustaca Bir Yapıt
Ayşe Durakbaşa
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2014.2.312325

Kaynakça

Davidoff, L. (2012). Thicker Than Water: Siblings and Their Relations, 1780-

Oxford: Oxford University Press,464 sayfa.ISBN 9780199546480