Ars Memoria'dan Postmnemonik Topluma: Levent-Gültepe'de Kayıp Zamanın İzinde
Pınar Melis Yelsalı Parmaksız

Öz

Bu makalede özel bir bölgeye, Levent-Gültepe’ye, özel olarak da Gültepe’nin içinde ve çevresinde süregiden kentsel dönüşüme odaklanarak zamanı deneyimlemedeki değişimi açıklıyorum. Kentsel mekânın ve zamanın düzenlenmesini derinden etkileyen modernleşmenin gündelik hayatımızı anlamlandırma ve deneyimleme biçimimizi etkilediğini göstermeyi amaçlıyorum. Genel olarak kentsel dönüşüm, ya da Gültepe’de yaşanan haliyle kentsel dönüşüm bu büyük modern değişimlerin bir parçasıdır. Bu düşünceyle, 2013-2014 arasında, ilk başta merakla, kısa süre sonra ise etnografik gözlemler yapmak amacıyla Levent-Gültepe’yi birkaç kez ziyaret ettim. Bu makalede genel olarak kentsel dönüşümle, özel olarak da İstanbul’da kentsel dönüşümle ilgili geniş literatürün yanı sıra bu gözlemlerimden çıkan sonuçları kullanıyorum. Ayrıca, çağımızın yeni bellek mekânları olarak görülen Web. 2.0. tabanlı internet kaynaklarına da başvuruyorum. Yanı sıra? Gültepe’de zaman ve mekândaki değişimi Eylül 2014’te çektiğim fotoğraflarla örneklendiriyorum. Bu sayede kentsel dönüşümün bir hatırlama ve  deneyim kapasitesi olarak tanımladığım belleği dönüştürdüğünü ileri sürüyorum ve buargümanı tartışmaya açıyorum.

Anahtar Terimler

Kentsel dönüşüm; kent hakkı; rant farkı; hatırlatma sanatı; post mnemonik
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2014.2.3456

Kaynakça

Benjamin, W. (2009). Pasajlar. A. Cemal (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Connerton, P. (2011). Modernite Nasıl Unutturur. K. Kelebekoğlu (Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Deleuze, G. (2010). Bergsonculuk. H. Yücefer (Çev.). İstanbul: Otonom Yayıncılık.

Derinboğaz, A. , Karaçizmeli, E. B. & Kanıpak, Ö. (2014). Gelişigüzelin Metodları. N. Dikbaş (Çev.). M. Tabanlıoğlu, (Küratör). Pelin Derviş (Der.) İçinde Places of Memory, Hafıza Mekânları (s.194-196). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Draaisma, D. (2007). Bellek Metaforları, Zihinle İlgili Fikirlerin Tarihi. G. Koca (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Göral, Ö. S. (2013). Kenti Üretmek, Kimin Hakkı? Tanıl Bora (Der.) içinde Milyonluk Manzara, Kentsel Dönüşümün Resimleri (s.93-99). İstanbul: İletişim Yayınları.

Harvey, D. (2013) Asi Şehirler, Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru. A.D. Temiz (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Harvey, D. (1997). Postmodernliğin Durumu. S. Savran (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Keyder, Ç. (2000) Enformel Konut Piyasasından Küresel Konut Piyasasına. Çağlar Keyder (Der.) içinde İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında (s.171-191). İstanbul: Metis Yayınları.

Lefebvre, H. (1998). Modern Dünyada Gündelik Hayat. I. Gürbüz (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Lefebvre, H. (2014). Mekânın Üretimi. I. Ergüden (Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Nora, P. (2006). Hafıza Mekânları. M.E. Özcan (Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Öğünç, P. (2013) “Takdir Edersiniz ki Milyon Dolar Veren Kimse, Bu Manzaraya Bakmak İstemez.” Tanıl Bora (Der.) içinde Milyonluk Manzara, Kentsel Dönüşümün Resimleri (s. 129-133). İstanbul: İletişim Yayınları.

Proust, M. (2008). Kayıp Zamanın İzinde, Swan’ların Tarafı. R. Hakmen (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Smith, N. (1987) Gentrification and Rent Gap. Annals of the Association of American Geographers. 77(3): 462-465.