Haber Söyleminde Geçmişi Bugünden Kurmak: Soma Örneği
Tatiana Mozhaeva, H. Simten Coşar