13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresinin Öteki Oturumları
Çağla Karabağ Sarı

Öz

Çağla Karabağ Sarı, TSBD'nin düzenlediği 13. Sosyal Bilimler Kongresi üzerine gözlemler ve değerlendirmeler.