İHMAL EDİLMİŞ OLANI YENİDEN KEŞFETMEK: ASYA
Cem Evrim Aslan
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2020.2.376385

Kaynakça

Binark, M. (2020). Asya’da Popüler Kültür ve Medya. Ankara: um:ag Vakfı Yayınları.

Fukuyama, F. (1992). The End of History and The Last Man. New York: The Free Press.

Hegel, G. W. F. (2016). Tarih Felsefesi. (A. Yardımlı, Çev.). İstanbul: İdea Yayınevi.

Huntington, S. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. London: Penguin Books.