Siyasi Lider Söylemlerinde Demokrasi Çıkmazı: “Seçimlik Demokrasi”
Feride Aydemir

Kaynakça

Doğanay, Ü., Şanlı, Karaaslan H., Taştan, Özdemir İ. (2017). Seçimlik Demokrasi: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş’ın Demokrasi Söylemi. Ankara: İmge.

Curran, J. (2014). Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme. S. İrvan (der), içinde, Medya Kültür Siyaset. (3. Basım.). Ankara: Pharmakon.

Habermas, J. (1993). İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim. (M. Tüzel, çev.). İstanbul: Kabalcı.

Habermas, J. (2001). İletişimsel Eylem Kuramı. (M. Tüzel, çev.). İstanbul: Kabalcı.

Kapani, M. (2017). Politika Bilimine Giriş. (39. Basım.). İstanbul: BB101.

Köker, E ve Kejanlıoğlu, B. (2004). 2002 Seçim Kampanyalarında Ulusal Basın. İletişim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 41-72.

Köker, E. (2016). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası. (2. Basım.). Ankara: İmge.

Lilleker, D. (2013). Siyasal İletişim: Temel Kavramlar. (A. Altın ve ark. çev.), İstanbul: Kaknüs.

Meyer, T. (2004). Medya Demokrasisi: Medya Siyaseti Nasıl Sömürgeleştirir. (A. Fethi, çev.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.