Post- Truth Döneminde Kriz İletişimini Yeniden Yorumlamak
Serdar Tunçer

Öz

Değişen değerler ve teknolojinin baş döndürücü etkisiyle içine girdiğimiz yeniçağda organizasyonlar, geçmişte deneyimlediklerinden daha sık bir şekilde krizle karşı karşıya kalmaktadırlar. Dönüşüm kuşkusuz tarihin bütün dönemlerinde gerçekleşmiştir ancak hiçbir zaman günümüzdeki kadar hızlı, kapsamlı ve öngörülemez olmamıştır. İçinden geçtiğimiz dönemi, bilgi veya hakikati açıklamaya yönelmekten ziyade; anlatılara, onların anlamlarına ve ikna becerilerine odaklanılan post-truth (gerçek ötesi) dönem olarak adlandıranlar giderek artmaktadır. Modernizmin savunucusu olduğu nedensellik (rational paradigm) günümüz dünyasının karmaşıklığını ve olgularını açıklayabilecek nitelikte görünmemektedir. Bu perspektif, ve dönüşüm, kriz vakalarıyla karşı karşıya kalan organizasyonlar için de geçerlidir. Bu makale, kuruluşların içinden geçtiğimiz post-truth zamanlarda krizlerle nasıl başa çıkabileceklerine yönelik teorik bir çerçeve sunmaktadır. Anlatı paradigmasının değerlere dayalı ve duygusal bir yaklaşım sunan çerçevesi, söz konusu yeni dönemde özellikle kriz iletişiminde kullanabilecek güçlü olanaklar sunmaktadır.

Anahtar Terimler

post truth; anlatı; öykü; öyküleştirme; kriz; kriz iletişimi

Kaynakça

Anderson, J. and Rainie, L. (2017). The future of truth and misinformation Online.Access:http://www.pewinternet.org/2017/10/19/the-future-of-truth-and-misinformation-online/

Baudrillard, J. (1994). Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation. University of Michigan Press.

Burnett, J.J. (1998). A strategic approach to managing crises. Public Relations Review, 24(4): 476-479.

Coombs, W.T. (2015). The value of communication during a crisis: Insights from strategic communication research. Business Horizons, 58(2): 141-148.

Denning, S. (2005). The leader's guide to storytelling: Mastering the art and discipline of business narrative. San Francisco: Jossey-Bass.

Edelman Trust Barometer (2018) Ries, T., Bersoff D., Adkins, S., Armstrong, C., and Bruening J., Access:

https://cms.edelman.com/sites/default/files/201801/2018%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report.pdf

El-Bermawy, M. (2016) Your Filter Bubble is Destroying Democracy, Wired. Access: https://www.wired.com/2016/11/filter-bubble-destroying-democracy/

Fink, S. (1986). Crisis management: planning for the inevitable. AMACOM, New York.

Fisher, W. R. (1984). Narration as a human communication paradigm: The case for public moral argument. Communication Monographs, 51, 1-21.

Fisher, W. (1987). Human communication as narration: Toward a philosophy of reason, value, and action. Columbia: University of South Carolina Press.

Gabriel, Y. (2000). Storytelling in organizations: facts, fictions, and fantasies. OUP Oxford.

Gramsci A., (2011). Prison notebook. Columbia University Press, New York. (Original work published 1940).

Griffin, E. A. (2009). A first look at communication theory. Boston, MA: McGraw– Hill.

Harari, Y. N. (2008) Yuval Noah Harari extract: ‘Humans are a post-truth species’ Access: https://www.theguardian.com/culture/2018/aug/05/yuval-noah-harari-extract-fake-news-sapiens-homo-deus

Heath R. L. (1997). Strategic issues management: organizations and public policy challenges. Thousand Oaks.

Heath, R. L. and Millar, D. P. (2004). A rhetorical approach to crisis communication: management, communication processes and strategic responses. Millar & R. L. Heath (Eds.), Responding to crisis: a rhetorical approach to crisis communication (pp.1-18). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Heath, R. L. (2004). Telling a story: A narrative approach to communication during crisis. D. Millar & R. L. Heath (Eds.), Responding to crisis: A rhetorical approach to crisis communication (pp. 167–188). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

ICM-Institute for Crisis Management, (2017). Annual ICM Crisis Report, May 2017. Access: http://crisisconsultant.com/crisis-intel-reports/annual-crisis-report/

Kaczmarek, N. (2017). A look into the future of crisis messaging. Journal of Promotional Communications, 5(1):5-15

Kahraman, H.B. (2016). Bildiğimiz dünyanın sonundaki terör. Access: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/kahraman/2016/12/14/bildigimiz-dunyanin-sonundaki-teror

Keyes, R. (2017). Hakikat sonrası çağ, (D. Özçetin Trans.) İzmir: Delidolu Yayıncılık.

Lash, S. 2007. Power after hegemony: cultural studies in mutation? Theory, Culture & Society 24 (3): 55–78.

Loewenstein, D.,Golman, R. and Hagmann, G., (2016). Information avoidance. Journal of Economic Literature, Forthcoming, 55(1), 96–135.

doi: https://doi.org/10.1257/jel.20151245

Mauboussin, M., Callahan D. And Majd, D. (2017). Corporate longevity index turnover and corporate performance. Access:

https://researchdoc.creditsuisse.com/docView?language=ENG&format=PDF&sourceid=em&document_id

Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., Levy, D., and Nielsen, R. K. (2018). Reuters institute digital news report 2018 (June 14, 2018). Reuters Institute Digital News Report 2018. Access: https://ssrn.com/abstract=3245355

Oxford Dictionaries, (t. y.). Access: https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth

Pariser, E. (2011) The filter bubble: what the internet is hiding from you. Penguin Press.

Philips, R. (2017). Crisis, what crisis? The truth about trust. Access: http://jerichochambers.com/crisis-crisis-truth-trust/

Stencel, M., and Griffin, R. (2018). Fact-checking triples over four years. Access: https://reporterslab.org/fact-checking-triples-over-four-years/

Seeger M., and Sellnow, T. L. (2016). Narratives of crisis: telling stories of ruin and renewal. Stanford, CA: Stanford University Press.

Tutar, H. (2016). Kriz ve stres yönetimi (4. Baskı). Seçkin Yayınları, İstanbul.

Venette, S. J., Sellnow, T. L., and Lang, A. (2003). Metanarration’s role in restructuring perceptions of crisis: NHTSA’s failure in the Ford-Firestone crisis. Journal of Business Communication, 40(3), 219–236.

Vosoughi, S., Roy, D. and Ara,l S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359, 1146-1151.

Yaktıl, G. (1995) Anlatı kuramı açısından hayallerim aşkım ve sen. Kurgu Dergisi, 13. Access:http://hdl.handle.net/11421/1159.