Yürümek Politik Bir İştir
Tezcan Durna
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2018.1.96104

Kaynakça

Agamben, G. (2001). Kutsal İnsan, Egemen İktidar ve Çıplak Hayat. (İ. Türkmen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Davis, W. (2015). Yol Bilenler: Kadim Bilgeliğin Modern Dünyadaki Önemi. (A. Terzi, Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap.

Gros, F. (2017). Yürümenin Felsefesi. 6. Baskı. (A. Ulutaşlı, Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap.

Nietzsche, F. (1997). Böyle Buyurdu Zerdüşt. (T. Oflazoğlu, Çev.). İstanbul: Cem Yayınları.

Penn, S. (Yönetmen). (2007). Into the Wild.[Film]. ABD: Art Linson Productions.

Thoreau, H. D. (2017). Walden Gölü, Ormanda Yaşam. (C. Turan, Çev.). İstanbul: Say Yayınları.