Yankı: Veya Sözcüklerin Kökeni Üzerine
Garnet C. Butchart

Öz

Bu makale, ses ve dinleme konularını, insanın dünyaya dair deneyiminin fenomenolojisi ve semiyotiği bağlamında incelemektedir. Bu tartışma, Jean-Luc Nancy’nin, iletişimi bir dinleme meselesi olarak gündeme getirdiğini savunduğum, bir ses felsefesi olan Listening adlı önceki bir çalışmasından hareketle oluşturulmuştur. Makalenin ilk kısmı, bu tartışmayı Nancy’den yola çıkarak yürütmektedir. İkinci kısım ise söz konusu tartışmayı, Werner Hamacher’in iletişimde ele alındığında varlığın bir yankısı olarak yankılandığını veya duyulabildiğini savunduğum sözcüğü, Varlık’ın bir armağanı (Heidegger) olarak, incelemesine bağlamaktadır. Makalede dinleme, sözcük ve yankı üzerine geliştirilen perspektifler, insan iletişiminin teorik olandan ziyade felsefi bir biçimde, tersine çevrilebilir bir semiyotik ve fenomenolojik ilişki olarak nasıl anlaşılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Terimler

iletişim felsefesi; Nancy; dinleme; yankı; dil
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2018.1.114

Kaynakça

Agamben, G. (1991). Language and death: The place of negativity. (K. E. Pinkus with M. Hardt, Trans.). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Benveniste, E. (1973). Problems in general linguistics. M. E. Meek (Ed.). Miami, FL: University of Miami Press.

Geva, D. (Director). (2012). Noise [DVD]. Tel Aviv, IL: JMT Films Distribution.

Hamacher, W. (1993). Ou, séance, touche de Nancy. Paragraph, 16 (2), 216-231.

Lanigan, R. L. (1998). Phenomenology of communication: Merleau-Ponty’s Thematics in Communicology and Semiology. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.

Lanigan, R. L. (2013, July). Human embodiment: An eidetic and empirical communicology of phantom limb. Paper presented at the 6th International Communicology Institute Summer Conference, Duquesne University, Pittsburgh, PA.

Lacan, J. (2004). Écrits: A selection. (B. Fink, Trans.). New York, NY: W. W. Norton & Company.

Mead, G. H. (1934). Mind, self, and society: The definitive edition. C. W. Morris (Ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Nancy, J.-L. (1993). The birth to presence. Translated by Brian Holmes and others. Stanford, CA: Stanford University Press.

Nancy, J.-L. (2007). Listening. (C. Mandell, Trans.). New York, NY: Fordham University Press.

Nancy, J.-L. (2008). Corpus. (R. A. Rand, Trans.). New York, NY: Fordham University Press.

Peirce, C. S. (1892). The law of mind. The Monist 2 (July), 533-559.

Raffoul, F. (2012). Abandonment. In B. C. Hutchens (Ed.). Jean-Luc Nancy: Justice, Legality, and World (65–81). New York, NY: Continuum.

Rizzuto, A. M. (2008). The Talking Cure and the Analyst’s Intentions. Psychoanalytic Review 95 (5), 729-749.

Walker, R. (2015). Strategic management communication for leaders. (3rd ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.

Watkin, C. (2009). Phenomenology or deconstruction? The question of ontology in Maurice Merleau-Ponty, Paul Ricoeur and Jean-Luc Nancy. Edinburgh: Edinburgh University Press.