Sonlu Süreçler Olarak Medya İlişkili Değişimler: Ece Algan'a Cevap
John Postill