Sonlu Süreçler Olarak Medya İlişkili Değişimler: Ece Algan'a Cevap
John Postill
Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.