Sert Kadınlar, Rasyonel Düşler
Göze Orhon
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.2.535544

Kaynakça

Arendt, H. (2009). Kötülüğün sıradanlığı, Adolf Eichmann Kudüs’te. (Ö. Çelik, Çev.). İstanbul: Metis.

Arendt, H. (2012). Devrim üzerine. (O. Kara, Çev.), İstanbul: İletişim.

Fitzpatrick, K. (15 Mayıs 2017). Bir entelektüel tarz Olarak kalpsizlik, (Ö. Akpınar, Çev.) 5Harfliler. Erişim: 5 Eylül 2017, http://www.5harfliler.com/bir-entelektuel-tarz-olarak-kalpsizlik/

Fitzpatrick, K. (30 Nisan 2017). Heartlessness as an Intellectual Style. The Chronicle of Higher Education. Erişim: 9 Eylül 2017, https://www.chronicle.com/article/Heartlessness-as-an/239903

Nelson, D. (2017). Tough enough: Arbus, Arendt, Didion, McCarthy, Sontag, Weil. Chicago: Chicago University Press.

Sontag, S. (1978/ 2006). Metafor olarak hastalık. (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Agora.

Sontag, S. (2004). Başkalarının acısına bakmak. (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Agora.

Sontag, S. (2004). Regarding the Pain of Others. London: Penguin Books.

Sontag, S. (2006). Yoruma Karşı. (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Agora.

Taussig, M. (1991). The Nervous System. London: Routledge.