Güncel Sanat ve Fotoğraf Sempozyumu Üzerine
Tuğba Taş
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.2.549556