Seslerin Çarpışması: Iris Murdoch'ın Rahibeler ve Askerler Romanında Kadınların Sesleri
Hayriye Avara

Öz

Seslerin/benlerin yaratılmasının önemini derinden anlayan bir yazar olan Iris Murdoch, çoğunlukla romanlarında zamansız bir insan gerçeğini keşfeder. Bakhtin, “diyalojik” ya da “karnavalesk” olarak tanımladığı demokratik bir dili anlatmaya yönelik bir çerçeve geliştirmiştir ve içinde birçok sesi barındıran bir diyaloğun yer aldığı bir dünya umudunu taşımıştır. Bakhtin’in en önemli katkılarından biri “polifoni”, “çokseslilik” kavramıdır. Bakhtin polifonik romanın “tamamıyla diyalojik olduğunu” ileri sürmektedir. (Bakhtin, 1973, p. 40). Bakhtin’e göre kültür dili, kesişen dillerin - sınıf, meslek, aktivite, nesil, cinsiyet, bölge - kullanımı ve çok çeşitli etkileşim anlamları ile doludur. Iris Murdoch’ın Nuns and Soldiers (Rahibeler ve Askerler) romanı etik, ahlaki ve felsefi konularla ilgili olarak sıklıkla incelenmiştir. Bununla birlikte, bu konuların kadın karakterler için nasıl ses bulduğunu keşfetmek de önemlidir. Bu sebeple, bu makalenin amacı Iris Murdoch’ın Nuns and Soldiers adlı romanında yer alan kadın karakterlerin seslerini Mikhail Bakhtin’in roman kuramı ışığında incelemektir.

Anahtar Sözcükler

diyalojizm; polifoni (çokseslilik); karnavalesk; monoloji (tek seslilik); kadın sesi; Iris Murdoch
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.2.451475

Kaynakça

Bakhtin, Mikhail. Problems of Dostoevsky's Poetics. (Ardis, 1973).

Bakhtin, Mikhail. The Dialogic Imagination: Four Essays ed. Michael Holquist, tr. Caryl Emerson and Michael Holquist (Austin: Texas University Press, 1981).

Bakhtin, Mikhail. Rabelais and His World (Indiana University Press, 1984).

Bakhtin, Mikhail. Art and Answerability: early philosophical essays (Austin: University of Texas Press,1990).

Conradi, Peter. Iris Murdoch: The Saint and the Artist (London: Macmillan, 1989).

Gardiner, Michael. The Dialogics of Critique: M.M.Bakhtin and the theory of ideology

(London: Routledge, 1992).

Heusel, Barbara S. Patterned Aimlessness, Iris Murdoch Novels of the 1970s and 1980s

(London: The University of Georgia Press, 1995).

Hirschkop, Ken. Bakhtin and cultural theory (Manchester: Manchester University Press, 1989).

Lodge, David. After Bakhtin: essays on fiction and criticism (London: Routledge, 1990).

Kristeva,Julia, Desire in language: a semiotic approach to literature and art (Oxford B.Blackwell , 1982).

Morris, Pam ed. The Bakhtin Reader: Selected Writings of Bakhtin, Medvedev and

Volosinov. (London: Edward Arnold, 1994).

Morson, S. Gary and Caryl Emerson. Rethinking Bakhtin, Extensions and Challenges

(Evanston, Illinois: North Western UP, 1989).

Murdoch, Iris. Nuns and Soldiers (Middlesex: Penguin, 1980).

Nicol, Bran. Iris Murdoch The Retrospective Fiction (London: Macmillan, 1999).

Vice, Sue, Introducing Bakhtin (Manchester: Manchester University Press, 1997).

Voloshinov, V.N. Marxism and the Philosophy of Language (1929) tr. David Shepherd (New

York and London: Seminar Press, 1973)