Yollar, İkilemler ve Düşler: Mülteci Kadınlardan Dijital Hikâyeler
Burcu Şenel

Öz

Bu yazıda, Haziran-Ekim 2017 tarihleri arasında, Almanya’nın Berlin kentinde yürütülen Woman.Life.Story (Kadın.Yaşam.Hikâye) Projesi kapsamında, mülteci kadınların katılımıyla gündelik hayat, arkadaşlık, annelik, dans, doğa gibi çeşitli temalarda düzenlenen dijital hikâye anlatımı atölyelerinden gönüllü olarak katıldığım iki atölyeye odaklanıyorum. Türlü sebeplerle Berlin’e gelmek durumunda kalmış mülteci kadınların karşılaştıkları problemler ve bunlarla mücadeleleriyle örülü gündelik yaşamlarına atölyeler aracılığıyla bakmaya çalışıyorum. İlk olarak, dijital hikâye anlatımı ve Berlin’de mültecilerle yapılan çalışmalara dair zihnimde dolaşan sorulara değiniyorum. Sonra, hem Berlin’de mülteci kadınların gündelik yaşamını daha iyi anlamaya katkı sunacağını düşündüğüm hem de kaygılarımı dindirerek beni atölyelere katılmaya teşvik eden iki yerdeki -bir mülteci kampı (heim) ve mültecilere yönelik bir kadın merkezindeki- deneyimlerime değiniyorum. Son olarak, 2017’nin Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz iki atölyeye ve bu atölyelerde biri Afganistan’dan, diğeri de Kamerun’dan kadınların anlatılarını dolaşıma sokan iki dijital hikâyeye odaklanıyorum. 

Anahtar Sözcükler

mülteci; kadın; dijital hikâye anlatımı; anlatı; Berlin
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.2.418435