Bu Kadar Etnografi Yeter!
Tim Ingold

Öz

Etnografi hem antropolojide hem diğer bağlantılı alanlarda fazlaca kullanılan bir terim haline gelmiş ve anlamını büyük ölçüde yitirmiştir. “Etnografikliği” araştırmamızı yürüttüğümüz kişilerle yapılan görüşmelere veya daha genel olarak alan çalışmasına dayandırmak, antropolojinin bir disiplin olarak, gerek ontolojik taahhüdünü gerekse eğitsel amacını ve temel çalışma prensibini -  yani katılımcı gözlemi- zayıflatmaktadır. Ayrıca, akademinin hem içerisinde hem de ötesinde, birlikte incelediğimiz kişiler ile birlikte öğrendiklerimiz arasında zararlı bir ayrımı yeniden üretmektedir. Antropolojinin etnografiye, her şeyden daha fazla olan takıntısı, onun kamusal sesini kısıtlamaktadır. Bu sesi geri kazanmanın yolu ise, antropolojinin gerçek yaşam ile tahayyül arasındaki kopukluğu sağaltmaya adanmış, ileriye dönük bir bilim olarak yeniden gündeme getirilmesinden geçmektedir.

Anahtar Sözcükler

karşılıklılık; eğitim; etnografi; saha çalışması; yöntem; katılımlı gözlem; teori
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.1.173188

Kaynakça

Alpers, S. (1983). The art of describing: Dutch art in the seventeenth century. London: Penguin.

Besteman, C. and Angelique, H. (2013). The desire for relevance. Anthropology Today 29 (6): 1–2.

Burridge, K. (1975). Other people’s religions are absurd. In Explorations in the anthropology

of religion: Essays in honour of Jan Van Baal, edited by Walter E. A. van Beek and J. H. Scherer, 8–24. The Hague: Martinus Nijhoff.

da Col, G. and Graeber, D. (2011). Foreword: The return of ethnographic theory. Hau: Journal of Ethnographic Theory 1 (1): vi–xxv.

Duranti, A. (2010). Husserl, intersubjectivity and anthropology. Anthropological Theory 10 (1): 1–20.

Fabian, J. (1983). Time and the other: How anthropology makes its object. New York: Columbia University Press.

Hockey, J. and Martin F. (2012). Ethnography is not participant observation: Reflections

on the interview as participatory qualitative research. In The interview: An ethnographic approach, edited by Jonathan Skinner, 69–87. New York: Berg.

Ingold, T. (1992). Editorial. Man, New Series 27 (4): 693–96.

———. (2000). The perception of the environment: Essays on livelihood, dwelling, and skill. London: Routledge.

———. (2011). Being alive: Essays on movement, knowledge, and description. Abingdon:

Routledge.

———. (2013). Making: Anthropology, archaeology, art and, architecture. Abingdon: Routledge.

Ingold, T. and Gisli P., eds. (2013). Biosocial becomings: Integrating social and biological

anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Jackson, M. (1989). Paths toward a clearing: Radical empiricism and ethnographic inquiry.

Bloomington, IN: Indiana University Press.

———. (2013). Essays in existential anthropology. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Masschelein, J. (2010a). The idea of critical e-ducational research—e-ducating the gaze and inviting to go walking. In The possibility/impossibility of a new critical language of education, edited by Ilan Gur-Ze’ev, 275–91. Rotterdam: Sense Publishers.

———. (2010b). E-ducating the gaze: the idea of a poor pedagogy. Ethics and Education

(1): 43–53.

McLean, S. (2013). All the difference in the world: Liminality, montage, and the reinvention of comparative anthropology. In Transcultural montage, edited by Christian Suhr and Rane Willerslev, 58–75. New York: Berghahn.

Mills, C. W. (1959). The sociological imagination. New York: Oxford University Press.

Rorty, R. (1980). Philosophy and the mirror of nature. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Sperber, D. (1985). On anthropological knowledge: Three essays. Cambridge: Cambridge

University Press; Paris: Maison des Sciences de l’Homme.