Gündelik Hayat, İktidar İlişkileri ve Etik Kodların Kesişiminde Etnografik Araştırma
Başak Can

Öz

Etnografik araştırma insanların doğayla, kültürle, nesnelerle, hayal gücüyle, pratikle yani yaşamın tüm alanlarıyla ilişkilerini onların kendi terimleriyle anlamaya çalışır. Bu araştırma yöntemi, araştırılan ve araştırmacı arasında uzun süreli ve yakın bir ilişkiye dayanmaktadır. Bu güvene dayalı yakın ilişki pek çok etik sorunu da beraberinde getirir. Bu yazıda insan araştırmalarında uyulması gereken etik kritelerin ortaya çıkışına ve özellikle son 30 yılda bu kuralların hızla kurumsallaşmasının etnografik araştırmalar üzerindeki etkisine bakılacaktır. Bu tartışmalar bir yandan etnografik yönteme ilişkin etik kodların sınırlarını gösterirken bir yandan da gündelik hayattaki ilişkileri merkezine alan etnografik araştırmaların daha genel politik ve etik meselelerle nasıl ilişkileneceğine dair soruları ortaya çıkarır. Yazının ikinci kısmı Türkiye’de etnografik araştırmalarda etik soruları nasıl düşünebileceğimizle ilgilidir. Sonuç bölümünde ise etnografik araştırmaların giderek etik yaşamla ilgili sorulara yöneliyor oluşuyla ilgili kısa bir tartışma yer almaktadır.

 

Anahtar Sözcükler

etnografi; araştırma etiği; iktidar ilişkileri; etik kodlar; etik kurullar
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.1.155172

Kaynakça

Arda, B. (2000). Evaluation of research ethics committees in Turkey. Journal of Medical Ethics, 26(6), 459–461.

Asad, T. (Ed.). (1973). Anthropology and the Colonial Encounter. London: Ithaca Press.

Berreman, G. D. (2012). Ethics versus “Realism” in Anthropology. In A. C. G. M. Robben & J. A. Sluka (Eds.), Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader (pp. 331–352). John Wiley & Sons.

Bourgois, P. (2011). Confronting the Ethics of Ethnography: Lessons from Fieldwork in Central America. In A. C. G. M. Robben & J. A. Sluka (Eds.), Ethnographic fieldwork: an anthropological reader (2nd ed., pp. 318–330). Malden, Mass: John Wiley & Sons.

Clifford, J. (1988). The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Clifford, J., & Marcus, G. E. (Eds.). (1986). Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, California: University of California Press.

Fine, G. A. (1993). TEN LIES OF ETHNOGRAPHY: Moral Dilemmas of Field Research. Journal of Contemporary Ethnography, 22(3), 267–294.

Jaschik, S. (2007, November 30). Questions, Anger and Dissent on Ethics Study. Retrieved April 12, 2017, from https://www.insidehighered.com/news/2007/11/30/anthro

Jaschik, S. (2012, July 11). Anthropologists approve new code of ethics. Retrieved April 12, 2017, from https://www.insidehighered.com/news/2012/11/07/anthropologists-approve-new-code-ethics

Keane, W. (2013). Ontologies, anthropologists, and ethical life. HAU: Journal of Ethnographic Theory, 3(1), 186–191.

Oguz, N. Y. (2003). Research ethics committees in developing countries and informed consent: with special reference to Turkey. Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 141(5), 292–296.

Ortner, S. B. (2016). Dark anthropology and its others: Theory since the eighties. HAU: Journal of Ethnographic Theory, 6(1), 47–73.

Pels, P. (1999). Professions of Duplexity: A Prehistory of Ethical Codes in Anthropology. Current Anthropology, 40(2), 101–136.

Robbins, J. (2013). Beyond the suffering subject: toward an anthropology of the good. Journal of the Royal Anthropological Institute, 19(3), 447–462.

Silverman, M. (2004). Everyday Ethics: A personal journey in rural Ireland, 1980-2001. In P. Caplan (Ed.), The Ethics of Anthropology: Debates and Dilemmas (pp. 115–132). Routledge.

Sluka, J. A. (2012). Fieldwork ethics. In A. C. G. M. Robben & J. A. Sluka (Eds.), Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader (pp. 299–305). John Wiley & Sons.