Didem: Plastik Vazo Gibi Kırılmayan Kadın
Seçil Büker
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2015.2.289299

Kaynakça

Alberoni, F. (1990). Âşık Olma ve Aşk. Gül Tekindor (Çev.). İstanbul: Düzlem.

Artun, N. A. ve Ojalvo, R. (2012). “Sınırlar ve Ötedeki Yıldızlar”. Nur Altınyıldız Artun ve Roysi Ojalva (Der.), Arzu Mimarlığı içinde (s. 13-16). İstanbul: İletişim.

Barthes, R. (1998). Roland Barthes: Yaşantı. Sema Rıfat (Çev.). İstanbul: YKY.

Baudrillard, J. (2010). Nesneler Sistemi. Oğuz Adanır (Çev.). İstanbul: Boğaziçi.

Bauman, Z. (2012a). Akışkan Aşk: İnsan İlişkilerinde Kırılganlığa Dair. Işık Ergüden (Çev.). İstanbul: Versus.

Bonitzer, P. (2006). Kör Alan ve Dekadrajlar. İzzet Yaşar (Çev.). İstanbul: Metis.

Deleuze, G.ve Guattari, F. (2014). A Tousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Brian Massumi (Çev.). London: Bloomsbury.

Gürbilek, N. (2008). “Acı Anlatılabilir mi?” Mağdurun Dili. Nurdan Gürbilek (Der.). İstanbul: Metis.

Jacobson; R. ve Halle, M. (1983).“Eğretileme ve Düzdeğişmece”. Ahmet Kocaman (Çev.). Tan (9), 62-64.

Madak, D. (2013a). Grapon Kâğıtları. İstanbul: Metis.

Madak, D. (2013b). Ah’lar Ağacı. İstanbul: Metis.

Madak, D. (2013c). Pulbiber Mahallesi. İstanbul: Metis.

Márquez, G., G. (1982). Kırmızı Pazartesi. İnci Kut (Çev.). İstanbul: Can.

Metz, C. (1974). Film Language: ASemiotics of Cinema. Michael Taylor (Çev.). New York: Oxford University.