Çağrı Merkezlerinde Emek Süreci ve İnatçı Köstebeklerin Deneyimi
Ergin Bulut
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2015.1.383390