Yaşar Kemal ve Gabriel Garcia Marquez'i Anmak
Özlem Atar

Öz

 

Bu makale, Yaşar Kemal ve Gabriel Garcia Marquez’in birer romanından yola çıkarak iki usta yazarı birlikte anmayı amaçlar. Araştırmacı, önce her yazardan bir kitabı ele almış; ardından yazarlara odaklanmıştır. Ortadirek ve Yüzyıllık Yalnızlık roman kişilerinin uzam ya da zamanda göçü, yazarların “sessiz” sömürü düzeni eleştirileri ve dillerinin zenginliği bakımından benzerlik gösterirler. Sanatçılar toplumsal gerçekleri fantastik öğelere başvurarak ele almıştırlar. Kemal’in romanı tek bir toplumsal olguya odaklanırken, Marquez’in eseri Kolombiya’nın tarihinde belirleyici olmuş birçok olayı kapsar.

 

Anahtar Terimler

Yaşar Kemal; Ortadirek; Gabriel Garcia Marquez; Yüzyıllık Yalnızlık; göç; büyülü gerçekçilik
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2015.1.363382

Kaynakça

Andaç, F. (2012). Yaşar Kemal: Sözün Büyücüsü. İstanbul: Kavis.

Bowers, M. A. (2004). Magic(al) Realism: The New Critical Idiom. Oxon: Routledge.

Garcia Marquez, G. (2014a). Anlatmak için Yaşamak. P. Savaş, (Çev.) İstanbul: Can.

Garcia Marquez, G. (2014b). Yüzyıllık Yalnızlık. S. Selvi, (Çev.). İstanbul: Can.

Kemal, Y. (2000). Ağacın Çürüğü. İstanbul: Adam.

Kemal, Y. (2014). Ortadirek – Dağın Öte Yüzü 1. İstanbul: YKY.

Moran, B. (1994). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2. İstanbul: İletişim Yayınları.

Naci, F. (2009). Yüz Yılın 100 Türk Romanı. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Reeds, K. S. (2013). What is Magical Realism?: An Explanation of a Literary Style. New York: The Edwin Mellen Press.

Rushdie, S. (2002). Step Across This Line. New Haven: Yale University Press.