MAKALE ÇAĞRISI: İletişim Felsefesi

‘İletişim Felsefesi’ oldukça geniş kapsamlı bir ifadedir. İletişim ve felsefe ile ilgiliymiş gibi görünse de, onun iletişim veya felsefe alanın bir parçası olduğuna kesin gözüyle bakılamaz. Çoğunlukla iletişim kavramını derinlemesine düşünmenin, onu felsefi açıdan düşünmek anlamına geleceğini varsayma eğilimindeyiz. İletişim kuramları ve iletişim çalışmalarının en temel niyeti, iletişimin ne olduğunun ve nasıl iletişim kurduğumuzun anlaşılmasıdır. Ancak iletişim kuramları ve/veya çalışmaları temelde bir iletişim felsefesi değildir.   

Adorno der ki  ‘felsefe herhangi bir şekilde tanımlanabilse bu; birinin üzerine konuşamayacağı şeyleri ifade etme -onu ifade etmenin aynı zamanda onu özdeşleştireceği gerçeğine rağmen- özdeş olmayanı ifade etmeye yardımcı olma çabası olur’ (akt.  Hogh, 2017, p.151). Öte yandan iletişim, genellikle bunun tam tersinden, ifade edilebilir olandan oluşmaktadır. Söz ve dil ‘yüksek sesle ifade etme’yi imlerken ‘söylenemeyen’, ‘adlandırılamayan’, ‘sessizlik’ vb. de sanki bir çeşit sözmüş gibi çözümlenmektedir. Bu anlamda iletişim, ilgilendiği konuyu her zaman için ifade edilebilir hale getirmektedir. Dolayısıyla Adorno’nun ‘ifade edilemeyeni ifade etme’ vurgusu sadece felsefe için değil; iletişim için de geçerlidir.

Şüphesiz, disiplinlerarası çalışma, alanların sınırlarını genişletmek için yeni bakış açıları geliştirmektir. Disiplinlerarası çalışma alanlarından biri olan iletişim felsefesinin de ifade edilemez olanı izleyerek açımlanmaya ihtiyacı var. Moment’in İletişim Felsefesi başlıklı gelecek sayısı, iletişim felsefesinin ne olduğunu sormanın önemine bir kez daha odaklanacaktır. Bir çalışmayı iletişim felsefesi çalışması yapan nedir sorusu, bu alanın geçmişini, bugününü ve geleceğini düşünmeye olanak tanıyacaktır. Kendi çalışmanızı bir iletişim felsefesi çalışması olarak sunmak için, iletişim felsefesini tanımlayabilir, yeniden tanımlayabilir ve/veya tanımlamayabilirsiniz.

İletişim Felsefesini hem tartışmayı hem de onu yaratmayı amaçlayan Moment’in Haziran 2018 İletişim Felsefesi sayısına katkıda bulunmak isterseniz, çalışmalarınızı 15 Mart 2018 tarihine kadar bekliyoruz. Aşağıda önerilen konu başlıkları bu sayıya dahil olmakla birlikte, ifade edilemez iletişim felsefesi anlayışınızı dile getirmek için bu başlıklarla sınırlı olmadığınızı not düşmek isteriz.

Önerilen Konu Başlıkları  

 • Doğa ve/veya  İletişim
 • İletişimin Doğası 
 • Söylenemeyen İletişim
 • Anlam ve İfade
 • Söz ve/veya/ile Sessizlik
 • Medya ve Toplum
 • Medya Etnografisi ve İletişim Felsefesi
 • Retorik ve İletişim Çalışmaları  
 • Diyalog
 • Sanat Felsefesi ve/veya/ için/ karşısında İletişim Felsefesi
 • Dil Felsefesi ve/veya/ için/ karşısında İletişim Felsefesi
 • Edebiyat Felsefesi ve/veya/ için/ karşısında İletişim Felsefesi
 • Medya Felsefesi ve/veya/ için/ karşısında İletişim Felsefesi
 • Etik ve İletişim 
 • Performans Çalışmaları ve İletişim
 • Uzam ve İletişim
 • Zaman ve İletişim

 

Moment Dergi’ye makale gönderme koşullarıyla ilgili detaylı bilgi için bkz:
http://momentdergi.org/index.php/momentdergi/about/submissions

Tema Editörleri:

Burcu Canar
Briankle G. Chang

» ÇEVRİM İÇİ YAZI SUNUMU