MAKALE ÇAĞRISI: Dijital Anlatılar

20.yy toplumları şekillendirmeyi amaçlayan büyük anlatıların sonunu ilan ederken, insanlığın anlatma dürtüsünün varlığını koruduğunu söylüyor Fullford "Anlatının Gücü" adlı kitabında. İnsanoğlu değer yargılarıyla bezenmiş anlatılarla öğrenmeye başlıyor ve devam ediyor, toplumlar kendilerine bir geçmiş sunan mitik anlatılara dayanarak var olabiliyor ve her çağın bilgisi bir meta-anlatıda kendini kuruyor. Değer yargıları, ahlak, kolektif bilgi, bellek ve deneyim ancak bir anlatı olmayı başarabilmişse gelecek kuşaklara aktarılıyor. Diğer taraftan da, mikro anlatılarla kimlikler birbirine eklemlenebilir hale geliyor. Bu çağda yeni okuryazarlık biçimleri sunan teknoloji, görme, anlama, algılama biçimlerini olduğu kadar, anlatı biçimlerini ve dolaşıma giren anlatı türlerini de dönüştürüyor.

Yeni iletişim teknolojileri ile harekete geçen ancak onunla sınırlı kalmayan dijital anlatılar, çevrimiçi ve çevrimdışı arasındaki sınırların kimi zaman derinleştiği kimi zaman ise silikleştiği çağımızda anlam yaratım süreçlerimizi şekillendiriyor. "Teknoloji yapaydır ve -yine bir paradoks- yapaylık insanların doğal bir parçasıdır. Tam anlamıyla içselleştirilen teknoloji, yaşamı alçaltmaz; tersine yaşamı yüceltir" (2003:102) derken Ong, cyborgları ve yapay zekanın gündelik hayata sızan örüntülerinden bahsetmiyordu kuşkusuz. Ancak insan olmaya dair temel bileşenlerin, duyguların, düşünce ağlarının ve bunların kelimelerle, seslerle, sessizliklerle ve görüntülerle örülen dünyasının çevrimiçi ve çevrimdışı karşılaşmaları yaşamlarımızın nerelerinde kümeleniyor, örgütleniyor, içerleniyor ya da dışlanıyor? Hangi duygularımızı harekete geçirirken, hangi boşlukları dolduruyor ya da hangi boşlukları açıyor?

Moment'in Aralık 2017 sayısında dijital dünyalar ile geçişli yaşamlardan anlatılara dair araştırmaları aşağıdaki başlıklarla kısıtlı olmamakla birlikte 15 Eylül 2017 tarihine kadar bekliyoruz.

 • Dijital Çağ ve Anlatısal Kimlik 
 • Mikro Anlatılar Makro Bağlamlar
 • Dijital Anlatı ve Kimlik
 • Dijital Arzular 
 • Dijital Kültürler- Algoritma kültürleri
 • Dijitalde Anlatıdışı Öğeler
 • Toplumsal Cinsiyetin Dijital Tezahürleri
 • Dijital Hikaye Anlatımı ve İdeoloji
 • Politik İletişimin Dijital Anlatıları 
 • Dijital ütopyalar/distopyalar
 • Toplumsal Hareketler ve Dijital Anlatı Mekanları
 • Geriye Dönük Tarih Okumaları
 • Sosyal Medya ve Anlatıları 
 • Mikro Ünlüler ve Anlatıları
 • Büyük Veri ve Anlatıları
 • Kaybolan Veri ve Ötesindeki Anlatılar
 • Açık kaynak ve açık erişim
 • Dijital sanatlar
 • Dijital edebiyat

Moment Dergi makale gönderme koşulları için:
http://www.momentjournal.org/index.php/momentdergi

 

Tema Editörleri:

Burcu Şimşek
Emel Uzun

» ÇEVRİM İÇİ YAZI SUNUMU